Forum www.wrowersi.fora.pl Strona Główna www.wrowersi.fora.pl
Rowerzyści wrocławscy
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Program Poprawy Bezpieczeństwa 2013-2016 (18.10.2012)

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.wrowersi.fora.pl Strona Główna -> Prawo / Uchwały Rady Miasta Wrocławia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
velorzysta
AdministratorDołączył: 07 Lut 2011
Posty: 151
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 7:22, 24 Sty 2013    Temat postu: Program Poprawy Bezpieczeństwa 2013-2016 (18.10.2012)

źródło
[link widoczny dla zalogowanych]

UCHWAŁA NR XXXII/724/12
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 18 października 2012 r.


w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu
w latach 2013 - 2016Akty Prawne
<< Wyszukiwarka
Kadencja: 6
NUMER AKTU: XXXII/724/12
Data wydania: 2012-10-18
Wejście w życie: 2012-10-18
Obowiązuje od: 2012-10-18
Utrata mocy: 2016-12-31
wygaśnięcie

Rodzaj Aktu: Uchwała Organ wydający: Rada Miejska Wrocławia
Tytuł: w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016
Zeskanowana postać dokumentu:
Załączniki:
Tekst w formacie pdf,
Ogłoszenie:
Publikacja: Biuletyn Urzędowy RMW z 2012 r. poz.305.
Uwagi przy utracie mocy:
Realizacja Programu w latach 2013-2016;
Wygaśnięcie z dniem 31.12.2016 r.
Uwagi:
Program Poprawy Bezpieczeństwa w latach 2009-2012 - uchwała nr XXV/902/08 RMW z 16.10.2008 r. (BU RMW z 2008 r. Nr 9, poz.921);
Na podstawie art. 12 pkt 9b i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co
następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu
w latach 2013-2016, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia

Maria Zawartko
————————————————————————————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

Załącznik do uchwały nr XXXII/724/12
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 18 października 2012 r.


Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu
w latach 2013 - 2016


§ 1

Przepisy ogólne

1. Ilekroć w Programie Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach
2013 - 2016 mowa jest o:
1) programie - należy przez to rozumieć Program Poprawy
Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016;
2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć
organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których
mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
2. Program określa zadania, cele oraz sposób realizacji działań,
formy współpracy, finansowania, akceptacji działań i
przekazywania środków finansowych związanych z realizacją
przedsięwzięć z zakresu poprawy bezpieczeństwa. Określa również
zasady sprawozdawcze oraz sposoby rozliczenia z realizowanych
przez wymienione instytucje działań.
3. Zadania o których mowa w pkt. 3 są określone przepisami prawa lub
wywodzą się z chęci zwiększenia bezpieczeństwa wszystkim
przebywającym na terenie Wrocławia.

§ 2

Cel i zakres Programu

1. Głównym celem Programu jest zapewnienie odpowiednio wysokiego
poziomu bezpieczeństwa na terenie Wrocławia.
2. Celami szczegółowymi są:
1) zapobieganie i ograniczanie przestępczości pospolitej poprzez
działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej
prowadzone w różnego rodzaju miejscach, szczególnie
zagrożonych przestępczością;
2) zapobieganie przestępczości oraz zjawiskom patologicznym wśród
dzieci i młodzieży, która objawia się m.in. na terenach
placówek oświatowych, w drodze do i ze szkoły oraz w innych
miejscach, szczególnie w czasie wolnym od nauki;
3) działania na rzecz poprawy porządku publicznego na terenie
wrocławskich osiedli, ulicach, akwenach oraz w innych
miejscach narażonych na występowanie zagrożeń;
4) przygotowanie miasta na wypadek zagrożeń, prowadzenie akcji
zmierzających do poinformowania społeczności lokalnych o
mogących wystąpić zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z
nimi;
5) zaopatrzenie służb i instytucji mających wpływ na
bezpieczeństwo miasta w niezbędny sprzęt służący pomocą przy
wykonywaniu codziennych obowiązków, w sytuacjach zagrożenia
6) pomoc w zapewnieniu właściwym służbom, inspekcjom i strażom
odpowiednich warunków pracy;
7) pomoc w zapewnieniu właściwym służbom, inspekcjom i strażom
właściwego poziomu wyszkolenia.
3. Program obejmuje zakresem wszystkie przedsięwzięcia zmierzające
do podniesienia bezpieczeństwa na terenie Wrocławia. Zadania te
mogą wynikać z wymogów stawianych przez przepisy prawa jak
również z chęci realizacji dodatkowych przedsięwzięć dążących do
osiągnięcia wymienionych w pkt 2 celów.

§ 3

Instytucje realizujące Program

1. Urząd Miejski Wrocławia - odpowiada za właściwą realizacje
programu. Do zadań Urzędu należy inicjowanie działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, finansowanie lub
współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu,
akceptacja, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie zrealizowanych
działań. W ramach urzędu za realizację Programu odpowiadają:
1) Prezydent Wrocławia - akceptuje wnioski o realizację zadań z
zakresu Programu oraz akceptuje sprawozdania z ich realizacji.
Decyduje o wysokości przyznanych środków finansowych na
realizację Programu dla poszczególnych instytucji.
2) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
-dokonuje weryfikacji składanych wniosków o przyznanie środków
finansowych na realizowane działań w ramach Programu, na
polecenie Prezydenta Wrocławia może dokonywać akceptacji
wniosków. Przygotowuje i przedkłada odpowiednią dokumentację
służącą wypełnieniu wszelkich procedur finansowych i prawnych
związanych z przekazaniem wnioskodawcom środków finansowych.
Sprawuje merytoryczny nadzór nad realizowanymi działaniami,
inicjuje działania, dokonuje weryfikacji rozliczeń z
przeprowadzonych działań z realizacji Programu.
3) Wydziały i Biura Urzędu Miejskiego Wrocławia - w ramach swoich
kompetencji uczestniczą w realizowanych przedsięwzięciach
związanych z Programem. W miarę możliwości mogą inicjować
zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, i na
ten cel uzyskać środki finansowe przewidziane w budżecie na
realizację Programu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
2. Służby, inspekcje i straże, organizacje pozarządowe oraz inne
instytucje, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego - m.in. Komenda Straży Miejskiej Wrocławia,
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej we Wrocławiu - odpowiadają za właściwą i
merytoryczną realizację przedsięwzięć. Inicjują, organizują i
przeprowadzają poszczególne etapy realizacji zadania w ramach
Programu. Występują z wnioskiem o zaakceptowanie planowanych
działań oraz o udzielenie dofinansowania na poszczególne
przedsięwzięcia.
3. Powyższe instytucje realizujące poszczególne zapisy Programu
dzielimy na:
1) Instytucje wiodące. Instytucje odpowiedzialne za
funkcjonowanie i realizację poszczególnych zapisów Programu.
Do ich zadań należy:
a) Inicjowanie działań,
b) Realizacja działań,
c) Współpraca z innymi podmiotami realizującymi przedmiotowe
przedsięwzięcia,
d) Koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi instytucjami w
ramach zadań,
e) Przygotowanie i przedłożenie wniosku o realizację i
finansowanie poszczególnych zadań,
f) Dokonanie rozliczenia finansowego z wykonanych zadań,
g) Przedłożenie sprawozdania merytorycznego z wszystkich
działań wynikających z Programu.
2) Instytucje współpracujące - Instytucje realizujące zadania w
ramach Programu we współpracy z instytucjami wiodącymi lub bez
ich udziału.
a) Instytucje mogą realizować poszczególne zadania Programu,
b) Mogą uwzględnić te zadania w przedkładanym sprawozdaniu,
c) Instytucje wspierające, jeśli nie wnioskowały o akceptację
realizowanych działań nie składają sprawozdania z
realizacji Programu,
d) Jeśli instytucja realizowała zadania wynikające z Programu
przedkłada stosowną informację.

§ 4

Zadania prewencyjne

Program będzie realizowany przez następujące zadania:
1. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń.
1) Sposób realizacji: organizowanie i prowadzenie działań
informacyjnych dotyczących zagrożeń porządku i bezpieczeństwa
w miejscach publicznych oraz zagrożeń naturalnych, pożarowych
i technicznych.
2) Instytucja wiodąca: Straż Miejska Wrocławia.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Komenda
Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej we Wrocławiu, ochotnicze straże pożarne,
organizacje pozarządowe. 2. Zapobieganie i ograniczanie
przestępczości pospolitej i kryminalnej.
1) Sposób realizacji: organizowanie i prowadzenie akcji z zakresu
prewencji kryminalnej dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom
dla bezpieczeństwa osób i mienia.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż
Miejska Wrocławia, organizacje pozarządowe.
3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego na terenie Wrocławia.
1) Sposób realizacji: rozbudowa monitoringu miejskiego Wrocławia,
rozbudowa systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
mieszkańców o zagrożeniach, zorganizowanie patroli mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Miasta.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż
Miejska Wrocławia.
4. Przeciwdziałanie patologii oraz przestępczości wśród dzieci i
młodzieży.
1) Sposób realizacji: organizowanie i prowadzenie działań
mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa
osobistego dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie występowaniu
przejawów demoralizacji (narkotyki, alkohol, tytoń, wagary
itp.), inicjowanie nowych form współpracy z instytucjami i
służbami.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż
Miejska Wrocławia, organizacje pozarządowe.
5. Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej.
1) Sposób realizacji: podejmowanie działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności inicjowanie
działań służących bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i
pasażerów komunikacji publicznej.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż
Miejska Wrocławia, organizacje pozarządowe.
6. Działania na rzecz poprawy stanu sanitarno- porządkowego na
terenie miasta.
1) Sposób realizacji: ujawnianie przypadków naruszenia przepisów
porządkowych wynikających z ustaw i prawa lokalnego,
propagowanie wśród mieszkańców zasad ekologicznego
postępowania z odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem
selektywnego zbierania i przekazywania do recyklingu, oraz
przeciwdziałanie pozbywaniu się odpadów w miejscach na ten cel
nieprzeznaczonych.
2) Instytucja wiodąca: Straż Miejska Wrocławia.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Komenda
Miejska Policji we Wrocławiu.
7. Działania na rzecz zwiększenia ochrony przeciwpożarowej.
1) Sposób realizacji: działania służące zwiększeniu
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażenia i wyszkolenia
jednostek, które mają wpływ na bezpieczeństwo w walce z
pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, ochotnicze
straże pożarne, organizacje pozarządowe.
8. Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa na terenach
przywodnych i wodnych szlakach komunikacyjnych.
1) Sposób realizacji: informowanie społeczności lokalnej o
zasadach bezpiecznego zachowania się nad wodą, monitorowanie
stanu urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, kontrola stanu
sanitarno - porządkowego terenów przywodnych, kontrola
jednostek przepływających przez Wrocławski Węzeł Wodny pod
kątem przestrzegania przepisów, pełnienie patroli
prewencyjnych, prowadzenie działań ratowniczych i
szkoleniowych na wrocławskich akwenach.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż
Miejska Wrocławia, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, ochotnicze straże pożarne, organizacje
pozarządowe.
9. Wsparcie służb i instytucji działających na rzecz poprawy
porządku i bezpieczeństwa na terenie Wrocławia.
1) Sposób realizacji: wspomaganie cyklicznych szkoleń i odpraw
dla służb, inspekcji i straży, wsparcie dla modernizacji
materiałowo sprzętowej oraz doposażenie zaplecza lokalowego
służb, inspekcji i straży
2) Instytucja wiodąca: Urząd Miejski Wrocławia.
3) Instytucje współpracujące: Straż Miejska Wrocławia, Komenda
Miejska Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej we Wrocławiu.

§ 5

Finansowanie

1. Środki finansowe na realizację zadań Programu zostaną zapisane w
budżecie Gminy Wrocław zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Rozdysponowanie i przekazanie środków finansowych poszczególnym
instytucjom na realizację Programu odbywa się za pośrednictwem
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego Wrocławia.

§ 6

Wnioskowanie o środki finansowe

1. Instytucje, które będą realizowały zadania w ramach Programu
składają do dnia 14 sierpnia danego roku do Prezydenta Wrocławia
stosowną informację zawierającą wykaz zadań oraz wykaz
planowanych środków finansowych, które instytucja zamierza
przeznaczyć na przedmiotowe zadania.
2. W ciągu roku możliwe jest uzyskanie dodatkowych środków
finansowych po wcześniejszym przedłożeniu stosownej informacji.

§ 7

Sprawozdanie

1. Instytucje wiodące składają do dnia 31 stycznia danego roku
sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok uwzględniając
realizowane wszystkie zadania, dla których instytucja była
wiodącą oraz pozostałe zadania, które w ramach Programu
instytucja realizowała.
2. Sprawozdanie winno zawierać:
1) Wymienione zrealizowane zadania,
2) Sposób ich wykonania,
3) Środki finansowe wydatkowane na poszczególne zadania,
4) Instytucje z którymi udało się nawiązać współpracę w ramach
realizowanych zadań,
5) Przyczyny niezrealizowania zadań dla których instytucja była
wskazana jako wiodąca.
3. Instytucje współrealizujące mogą złożyć sprawozdanie z
realizowanych w ramach swoich przedsięwzięć zadań zawartych w
Programie.źródło
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.wrowersi.fora.pl Strona Główna -> Prawo / Uchwały Rady Miasta Wrocławia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin